Aktualności


Wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 ze środków Funduszu Pracy

Komunikat ws. wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych"Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył.
Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać."

~ Jan Twardowski

Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Doroty Gołuchowskiej, która od 1987 r. pracowała w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Powiatowego w Zawierciu, a od 2000 r. w uruchomionym przy zaangażowaniu śp. prof. J. Łuczaka, Oddziale Opieki Paliatywnej na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oraz w Domowej Opiece Paliatywnej. Była dla wszystkich osobą wyjątkową, która posiadała niezwykłą umiejętność współpracy, zarządzania, rozwiązywania problemów, będąc przy tym równym partnerem, koleżanką jak również oddziałową, kochającą matką, żoną, babcią, ciocią. Kochała zdobywać wiedzę, żeby móc lepiej opiekować się chorymi, którzy również ją kochali. Niosła pozytywną energię i pomoc tym którzy jej potrzebowali. Pozostanie zawsze w naszej pamięci. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Zarząd i cała społeczność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Konsultant Krajowy i Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.


Komunikat Prezesa NFZ dot. realizacji i rozliczania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń


DOFINANSOWANIE INFORMATYZACJI dla PIELĘGNIAREK oph

Zarządzeniem 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. świadczeniodawcy mogą składać wnioski do oddziałow wojewódzkich NFZ o dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki realizujące świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF


Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 16 marca 2020 r.

16 marca 2020r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dopuszczając realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile ten sposób postępowania nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz zwiększając grupę lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń.

Pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


ZAPRASZAMY NA
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

ZAWIADOMIENIE
Działając w oparciu o statut Towarzystwa i uchwałę Zarządu nr 7/2019 z dnia 03.10.2019r. zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, które odbędzie się dnia 16.01.2020r. /czwartek/ w Hotelu ARCHE ul. Oleńki 20 w Częstochowie.

Pierwszy termin zebrania16.01.2020r. godz. 12.00
Drugi termin zebrania – 16.01.2020r. godz. 12.15

Więcej informacji do pobrania poniżej:

Pobierz Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

PROGRAM
XIV JESIENNE WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ
3-5.10.2019r.
„Leśna Radość”, Jastrząb, gm. Poraj, k. Częstochowy


KOMUNIKAT I

ZAPRASZA NA
XIV JESIENNE WARSZTATY DLA PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ
W JASTRZĘBIU K/ PORAJA
W DNIACH 3-5 października 2019

Warsztaty organizowane są w celu wzmocnienia i afirmacji pielęgniarstwa opieki paliatywnej, wymiany doświadczeń i nabycia nowej wiedzy, dyskusji na temat nowych rozwiązań w zakresie opieki nad pacjentami.

Sesje tematyczne:

    Planowana tematyka warsztatów to:
  1. Postępowanie z rana przewlekłą
  2. Wytyczne żywienia pacjentów w opiece paliatywnej a praktyka kliniczna
  3. Ocena i monitorowanie bólu przewlekłego i przebijającego
  4. Pacjent bez choroby nowotworowej – wyzwania dla pielęgniarek opieki paliatywnej
  5. Standardy akredytacyjne w opiece paliatywnej
  6. Wsparcie psychologiczne

Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na adres email: biuro@ptpop.pl do dnia 31.08.2019r. z dopiskiem:
"XIV WARSZTATY 2019".

Miejsce:
"Leśna Radość" Jastrząb k/ Poraja www.lesnaradosc.pl

Opłata:
do 31.08.2019r 300zł dla członków PTPOP, 350zł dla pozostałych uczestników,
po 31.08.2019r. 350zł dla członków PTPOP, 400zł dla pozostałych uczestników

Opłata obejmuje:
2 noclegi, 2 śniadania, 1 obiad, 2 kolacje, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać na konto:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a,
PeKaO SA Oddział Częstochowa, nr 62 1240 1213 1111 0010 1277 1960.
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

SEKRETARIAT WARSZTATÓW:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
42-202 Częstochowa ul. Krakowska 45a, tel./fax.: (34) 3605537 lub (34) 3605491
e-mail: biuro@ptpop.pl
P. Beata Gradoń, tel. 501046657
P. Beata Kozak, tel. 514600206

Pobierz
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


ZAPRASZAMY NA
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

ZAWIADOMIENIE
Działając w oparciu o statut Towarzystwa i uchwałę Zarządu nr 7/2018 z dnia 20.09.2018r. zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, które odbędzie się dnia 17.01.2019r. /czwartek/ w Hotelu ARCHE ul. Oleńki 20 w Częstochowie.

Pierwszy termin zebrania17.01.2019r. godz. 12.00
Drugi termin zebrania – 17.01.2019r. godz. 12.15

Więcej informacji do pobrania poniżej:

Pobierz Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zapraszamy na Konferencję
"LECZENIE OBJAWOWE W OPIECE PALIATYWNEJ WYZWANIEM DLA PIELĘGNIAREK''


XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
Szanowni Państwo,
Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 17-19 stycznia 2019 roku. Z wielką przyjemnością gościć będziemy znakomitych prelegentów, specjalistów i przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Praca w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest wymagająca, każdego dnia stajemy przed trudnymi decyzjami medycznymi i dylematami etycznymi. Opieka nad pacjentem nieuleczalnie chorym, wymaga od osób realizujących opiekę wiedzy z zakresu postępowania terapeutycznego oraz kompetencji społecznych opartych na zaangażowaniu, trosce i odpowiedzialności.

Temat przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas Apelu Jasnogórskiego w 1983 roku: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.
Celem organizowanej Konferencji jest możliwość poszerzenia i zdobycia wiedzy, wymiana doświadczeń, a także spotkanie wzmacniające wewnętrznie na kolejny rok pracy. Podczas konferencji będziemy poruszać zagadnienia z zakresu:

- leczenia bólu i innych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej,
- wyzwań w terapii objawowej pacjentów objętych opieką paliatywną,
- żywienia chorych w opiece paliatywnej,
- opieki paliatywnej nad pacjentami z chorobami nienowotworowymi,
- komunikacji z chorymi nieuleczalnie,
- duchowości i etyki w opiece medycznej,
- zadań i wyzwań dla interdyscyplinarnych zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Konferencję organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20 www.hotelczestochowa.com, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.
Podczas XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych dnia 19.01.2019 zapraszamy Państwa na Pielgrzymkę Hospicjów Polskich i Mszę Świętą za Hospicja Polskie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Konferencję rozpoczynamy Walnym Zebraniem Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Liczymy, że przygotowany program konferencji i możliwość spotkania w bliskości Jasnej Góry spełnią Państwa oczekiwania.

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej:

www.hospicjum-konferencja.pl


Program konferencji


Karta zgłoszenia uczestnika


Wywiad z prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, Profesor UKM w Toruniu dr hab. n. med. Małgorzatą Krajnik, opublikowana na łamach "Apostolstwa Chorych"
(kwiecień 2017).


Znamy datę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej


ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
ZAWIADOMIENIE
Działając w oparciu o statut Towarzystwa i uchwałę Zarządu nr 9/2017 z dnia 09.09.2017r. zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, które odbędzie się dnia 18.01.2018r. /czwartek/ w Hotelu ARCHE ul. Oleńki 20 w Częstochowie.

Pierwszy termin zebrania – 18.01.2018r. godz. 12.00
Drugi termin zebrania – 18.01.2018r. godz. 12.15


Więcej informacji do pobrania poniżej:


Pobierz Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu


Zapraszamy na XXI Jubileuszową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Paliatywnej i zespołów Hospicyjnych

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji:

www.hospicjum-konferencja.pl


XII JESIENNE WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ 8-10 września 2017 r. /piątek- sobota-niedziela/KOMUNIKAT I

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na kolejne XII JESIENNE WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ, które odbędą się w dniach 8-10 września 2017r. (piątek – niedziela ) w Turawie 46-045 ul. Spacerowa 6


Jesteśmy przekonani, że spotkanie spełni Państwa oczekiwania pod względem przygotowanej tematyki i przyczyni się do uaktualnienia wiedzy, umożliwi spojrzenie na aktualną sytuację i wyzwania w pielęgniarskiej opiece paliatywnej oraz będzie miłym spotkaniem we wspólnym gronie.TEMATYKA WARSZTATÓW

1. Farmakoterapia i różne drogi podawania leków w opiece paliatywnej.
2. Ból przewlekły u chorych na nowotwory i inne choroby przewlekłe.
3. Leczenie ran nowotworowych i odleżyn.
4. Żywienie i nawadnianie w opiece paliatywnej.
5. Problemy zawodowe pielęgniarek opieki paliatywnej- jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Podczas spotkania pragniemy również dzielić się doświadczeniami, nawiązywać nowe kontakty zawodowe oraz miło spędzić czas we wspólnym gronie.

Miejsce:
Ośrodek Wypoczynkowy „Jowisz” , ul. Spacerowa 6, 46-045 Turawa,
www.owjowisz.pl/o-nas/

Warunki zgłoszenia:
Warunkiem udziału w warsztatach w dniach 8-10.09.2017r. jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail: biuro@ptpop.pl lub fax 34 3605491 z dopiskiem: „WARSZTATY 2017” Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa mija 15 sierpnia 2017r. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji po 15.08.2017r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

Pobierz formularz zgłoszeniowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Opłaty za warsztaty:
280 zł dla członków PTPOP, opłacających regularnie składki członkowskie;
330 zł dla pozostałych uczestników.

Opłata obejmuje: Udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, 2 noclegi z posiłkami zgodnie z programem, serwis kawowy podczas warsztatów, certyfikat, zwiedzanie okolicznych atrakcji przyrody i zabytków w zależności od pogody.

Wpłaty za uczestnictwo należy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a, PeKaO SA 62 1240 1213 1111 0010 1277 1960 z dopiskiem: „WARSZTATY 2017” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.ZawiadomienieZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Działając w oparciu o statut Towarzystwa i uchwałę zarządu nr 5/2016 z dnia 4.10.2016r. zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, które odbędzie się dnia 04.04.2017r. /wtorek/ w Warszawie ul. Plac Konfederacji 55 (wejście od ul. Daniłowskiego)


Pierwszy termin zebrania - 04.04.2017r. godz. 16.00
Ewentualny II termin zebrania - 04.04.2017r. godz. 16.30

Spotkanie rozpoczynamy o godz.14.00 szkoleniem z zakresu leczenia bólu u osób starszych, żywienia oraz leczenia ran i odleżyn


PROSIMY O UREGULOWANIE SKŁADEK na konto bankowe PTPOP: PeKaO S.A nr 62 1240 1213 1111 0010 1277 1960 w wysokości 25zł/rok.


Więcej informacji: Zawiadomienie o walnym zebraniu
Podsumowanie - VI Konferencja Opieki Paliatywnej w Polsce 2017
W dniach 10-11.03.2017 w Warszawie odbyła się VI Konferencja Opieki Paliatywnej w Polsce 2017. Konferencja zgromadziła wielu praktyków, osoby zarządzające jednostkami opieki paliatywnej, lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich, którzy codziennie podejmują trud poprawy jakości życia pacjentów chorujących na niepoddające się leczeniu, postępujące choroby.


Tematami wiodącymi były: standardy organizacyjne i medyczne w medycynie paliatywnej, finansowanie opieki paliatywnej, kształcenie z zakresie opieki i medycyny paliatywnej, nowości w leczeniu bólu, wybrane zagadnienia z zakresu leczenia objawowego, problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

W sesji prowadzonej przez Konsultanta Krajowego z dziedziny pielęgniarstwa opieki paliatywnej, mgr Izabelę Kaptacz, zaprezentowane zostały tematy:

1) Terapia nieproporcjonalna, terapia uporczywa i eutanazja w opinii pielęgniarek - dr n. o zdrowiu Agata Panas
2) Wypisywanie recept przez pielęgniarki opieki paliatywnej - mgr Agnieszka Zalas
3) Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z wszczepionym portem donaczyniowym - mgr Bożena Łukaszek
4) Zdarzenia niepożądane w opiece paliatywnej - mgr Izabela Kaptacz
5) Bariery w realizacji zadań interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej - mgr Katarzyna Mucha


Sesja zakończyła się dyskusją, podczas której zwrócono uwagę na bieżące problemy w opiece paliatywnej w ujęciu interdyscyplinarnym.

Podczas dwudniowego wydarzenia wygłoszono wiele interesujących wykładów, poruszono tematy trudne i kontrowersyjne. Odbyły się również dwie sesje panelowe: pierwsza dotyczyła miejsca opieki paliatywnej w systemie opieki zdrowotnej, w drugiej poruszano tematy etyki w medycynie paliatywnej.
Podsumowanie XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
Konferencja, której mottem przewodnim były słowa Jana Pawła II „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę.”, odbyła się w dniach 19-21 stycznia w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej a do współorganizacji zostali zaproszeni: Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademia Polonijna, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe w Częstochowie. Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko objęła przewodnictwo w Komitecie Naukowym a Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła mgr Izabela Kaptacz

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych: prelegentom, znakomitym gościom i wszystkim zainteresowanym opieką paliatywną. To dla nas prawdziwy zaszczyt gości Państwa co roku w Częstochowie, dzieląc się doświadczeniami i miło spędzając wspólnie czas. Dziękujemy również wszystkim bez których organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa: współorganizatorom, partnerom oraz patronom. Mamy nadzieję, że konferencja sprostała Państwa oczekiwaniom, a poruszone podczas niej tematy znajdą swoje rozwiązanie lub kontynuację poza murami sali wykładowej i pozytywnie wpłyną na rozwój nauki, badań i idei opieki paliatywnej. Motto Jana Pawła II powinno towarzyszyć nam każdego dnia i być dla nas drogowskazem, jak żyć w pełni szczęścia, kochać całym sercem i dokonywać codziennych wyborów, których nie będziemy żałować.

Do zobaczenia za rok,

Komitet Organizacyjny XXI Konferencji Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych


Więcej informacji na www.2017.hospicjum-konferencja.pl
PODSUMOWANIE: Konferencja naukowa: "Wielokulturowość w pielęgniarstwie"

W dniu 1 grudnia 2016r. w "Szafranowym dworze" w Czeladzi z inicjatywy Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej odbyła się konferencja naukowa pt. "Wielokulturowość w pielęgniarstwie". Wszystkich zebranych na sali w powitała, prowadząca konferencję Konsultant Wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej mgr Małgorzata Baran. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników. Wśród zaproszonych gości obecna była przewodnicząca O.I.P.i P. w Częstochowie mgr Barbara Płaza.

Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem oprócz wiedzy medycznej powinna posiadać wiedzę dotyczącą kręgu kulturowego z którego wywodzi się pacjent. Tematyka Konferencji dotyczyła przestrzegania zasad kulturowych i wyznaniowych. Zaprezentowano zasady postępowania u chorych różnych wyznań i religii. Znajomość i poszanowanie religii i tradycji jest niezbędne dla okazania życzliwości i szacunku w bezpośrednim kontakcie z chorym oraz jego rodziną. Zadaniem pielęgniarki jest dostrzeganie potrzeb duchowych oraz religijnych pacjenta zarówno przebywającego w środowisku domowym jak i placówce świadczącej całodobową opiekę. Podczas konferencji omówiono również zagadnienia odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, rolę pielęgniarki w zakresie monitorowania bólu przewlekłego oraz zasady żywienia chorych w przebiegu choroby nowotworowej.PODSUMOWANIE: OPIEKA PALIATYWNA – NOWE WYZWANIA W MEDYCYNIESzanowni Państwo,

Sesja przygotowana w Toruniu, 30 listopada 2016 roku zamknęła pierwszy cykl spotkań poświęconych tematyce "OPIEKA PALIATYWNA – NOWE WYZWANIA W MEDYCYNIE". Wcześniejsze szkolenia odbyły się w Katowicach (20 kwietnia 2016), w Opolu (18 maja 2016 r.), w Lubinie (8 czerwca 2016 r.) oraz w Rzeszowie (23 listopada 2016 r).

W pięciu spotkaniach zorganizowanych w 2016 roku udział wzięło ok. 500 uczestników: pielęgniarek oraz lekarzy opieki paliatywnej.

Patronat nad projektem naukowym objęło Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Kierownictwo Naukowe objęły Pani dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego) oraz mgr Izabela Kaptacz (Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej).

We wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 650 uczestników - przedstawicieli zarówno środowiska lekarskiego jak i pielęgniarskiego, a podczas wykładów poruszane były następujące zagadnienia:

• Zasady leczenia objawowego w opiece paliatywnej
• Leczenie chorych z bólem przewlekłym w chorobie nowotworowej. Wytyczne leczenia
• Organizacja opieki paliatywnej w Polsce – wymagania i oczekiwania
• Politerapia w opiece paliatywnej
• Uprawnienia pielęgniarek opieki paliatywnej.


Wśród grona wykładowców, oprócz wcześniej wspomnianej Pani dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej oraz mgr Izabeli Kaptacz, mogliśmy również usłyszeć dr n. med. Marcina Janeckiego oraz lek. med. Artura Pakosza.

Cykl spotkań "OPIEKA PALIATYWNA – NOWE WYZWANIA W MEDYCYNIE" był przede wszystkim okazją do pozyskania nowej wiedzy, ale również do wymiany jakże czasami trudnych doświadczeń.


BÓL PRZEBIJAJĄCYSzanowni Państwo,

Ból przebijający to bardzo silny, trudny do wytrzymania ból, pojawiający się kilka razy w ciągu doby. Charakteryzuje się szybkim czasem narastania i dużą intensywnością bólową. Występuje on pomimo właściwej kontroli podstawowego bólu nowotworowego za pomocą silnych opioidów. Szacuje się, że w Polsce jedynie co trzeci z nich otrzymuje właściwą pomoc medyczną.

Portal bólprzebijający.pl [1] powstał z myślą o wszystkich, którzy w swoim życiu prywatnym, bądź zawodowym stykają się z problemem bólu przebijającego - to kompetentne źródło wiedzy dla lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i ich rodzin oraz osób z ich otoczenia.

Dzięki informacjom zawartym w portalu można dowiedzieć się, co charakteryzuje ból przebijający i jak odróżnić go od innych dolegliwości bólowych, gdzie udać się po poradę w zakresie diagnozy i terapii oraz jakie są dostępne strategie leczenia. Portal zawiera również specjalistyczne informacje na temat codziennych problemów i dolegliwości emocjonalnych osób cierpiących na ból nowotworowy, a także praktyczne porady dotyczące ich niwelowania. W dedykowanej zakładce przydatne informacje znajdą także członkowie rodziny pacjentów oraz osoby z ich najbliższego otoczenia

Więcej informacji na www.bolprzebijajacy.pl


ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘRejestrację uczestnictwa prosimy dokonać drogą mailową na adres: biuro@ptpop.pl/

W wiadomości należy podać następujące dane:
- Imię i Nazwisko
- Miejsce pracy
- Stanowisko
- W tytule wiadomości należy wpisać: "Konferencja w Czeladzi"

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń


RAMOWY PROGRAM FORUM DYSKUSYJNEGO DLA PIELEGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ


Data: 13 października 2016 r.


11.00 - 11.30 Rejestracja uczestników

11.30 - 11.45 Powitanie, Anna Kaptacz Prezes PTPOP, Izabela Kaptacz - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, mgr Elżbieta Skowrońska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej woj. pomorskie

11.45-13.00 Warsztat z zakresu muzykoterapii - "Tworzenie relacji terapeutycznej - warsztat muzykoterapeutyczny"-mgr Agnieszka Luciuk Wojczuk

13.00 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 13.45 Zbieranie danych - ważny element prawidłowej oceny sytuacji w opiece paliatywnej - mgr Bożena Łukaszek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej woj. Lubelskie, Hospicjum im. bł. Matki Teresy w Puławach

13.45 - 14.00 Samodzielność zawodowa pielęgniarki w opiece paliatywnej – mgr Izabela Kaptacz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14.00 – 14.30 Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP – aktualny stan zaawansowania prac w zakresie tłumaczenia i wdrożenia klasyfikacji w Polsce -dr Dorota Kilańska, Przewodnicząca Rady ds e-zdrowia w pielęgniarstwie przy CSIOZ, Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

14.30 – 15.00 Dyskusja

15.00 Zebranie zespołu współpracującego konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.Szczegóły na stronie: http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a
42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a tel./fax (34) 360-54-91, (34)360-55-37

Zaprasza pielęgniarki i położne do bezpłatnego udziału w kursach:


• Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I
• Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych pielęgniarek część II
• Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Kursy będą realizowane w ramach projektu pn. „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy do kursów dostępne są na stronie http://hospicjum-czestochowa.pl/szkolenia-power/

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 698 101 878.


Patronat nad cyklem szkoleń "OPIEKA PALIATYWNA - NOWE WYZWANIA W MEDYCYNIE"

Z wielką przyjemnością i zaszczytem informujemy, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej obejmuje patronat nad cyklem szkoleń pt: „Opieka Paliatywna – Nowe Wyzwania w Medycynie”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:
OPIEKA PALIATYWNA – NOWE WYZWANIA W MEDYCYNIE
20 kwietnia 2016r., Katowice
szczegóły na strona internetowej www.opieka-paliatywna.pl


Konferencja „Opieka paliatywna w Polsce 2016”.

W dniach 8-9 kwietnia 2016 w Warszawie odbyła się V Konferencja „Opieka paliatywna w Polsce 2016”. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Konsultant Krajowa z dziedziny pielęgniarstwa opieki paliatywnej Izabela Kaptacz objęli patronat nad tym wydarzeniem. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób związanych z opieką paliatywna w tym członkowie PTPOP. Konferencja przebiegała w nurcie interdyscyplinarnego podejścia w opiece paliatywnej uwzględniając wszystkie aspekty opieki medycznej pielęgniarskiej i psychologicznej. Podczas sesji pielęgniarskiej Konsultant Krajowa mgr Izabela Kaptacz omówiła zakres uprawnień pielęgniarek w opiece paliatywnej w wystąpieniu „Kompetencje pielęgniarek opieki”, dr n. o zdr. Barbara Sikora zaprezentowała wyniki przeprowadzonych badań: „Doskonalenie modelu opieki paliatywno-hospicyjnej warunkiem optymalizacji jakości życia chorego u kresu życia” wskazując na istotną rolę pielęgniarki. Mgr Katarzyna Mucha omówiła temat „Strategia TIME w postępowaniu z owrzodzeniem nowotworowym u pacjenta objętego opieka paliatywną”. Sesja zakończyła się dyskusją, podczas której zwrócono uwagę na bieżące problemy w opiece paliatywnej w tym rolę pielęgniarki. Podczas dwudniowego wydarzenia wygłoszono wiele interesujących wykładów, poruszono tematy trudne i kontrowersyjne, wywołujące dyskusje.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE - link

FOTORELACJA - link

W dniu 8.04.2016 podczas konferencji z inicjatywy Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Medycyny Paliatywnej odbyła się również debata na temat „Kierunków rozwoju Medycyny Paliatywnej w Polsce”. Wzięli w niej udział: Jacek Gugulski – inicjator Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Medycyny Paliatywnej, dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, lek. Wiesława Pokropska – konsultant krajowa w dziedzinie medycyny paliatywnej, dr Jadwiga Pyszkowska – konsultant wojewódzka w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa śląskiego i opolskiego, dr Andrzej Stachowiak, mgr Izabela Kaptacz – konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko – prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, dr Tomasz Dzierżanowski, dr Jarosław Drobnik – prezes Polskiego Towarzystwa medycyny Rodzinnej, dr Anna Przeklasa – Muszyńska – Polskie Towarzystwo Badania Bólu , Maciej Sokołowski, dr Jolanta Stokłosa – prezes Forum Hospicjów Polskich oraz zaproszeni goście. W imieniu Ministerstwa Zdrowia, Sekretarz Stanu dr Jarosław Pinkas, zapewnił o podjętych działaniach resortu zdrowia w kierunku poprawy sytuacji finansowej opieki paliatywnej i hospicyjnej.

INFORMACJE PRASOWE:

LINK 1

LINK 2


Zapraszamy na XX Jubileuszową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Paliatywnej i zespołów Hospicyjnych

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji:

www.hospicjum-konferencja.pl


ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Pod Honorowym Patronatem Prezesa Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych:

Szanowni Państwo

Działając w oparciu o statut Towarzystwa i uchwałę zarządu nr 5/2015 z dnia 03.10.2015r. zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, które odbędzie się dnia 21.01.2016r. (czwartek) w Akademii Polonijnej w Częstochowie ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6,

Pierwszy termin zebrania - 21.01.2016r. godz. 13:30
Ewentualny II termin zebrania-1.01.2016r. godz. 14:00

PROSIMY O UREGULOWANIE SKŁADEK
na konto bankowe PTPOP:

PeKaO S.A nr 62 1240 1213 1111 0010 1277 1960 w wysokości 25zł/rok.PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej w dniu 21.01.2016r.>

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta walnego zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Przedstawienie sprawozdań zarządu z działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa za rok 2015r.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015r.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Przyjęcie stosownych uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: merytorycznego, finansowego, Komisji Rewizyjnej za 2015r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa oraz dla Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu działalności i planu finansowego na 2016r.
13. Dyskusja i wolne wnioski. Przyjęcie wniosków i stanowisk.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Serdecznie prosimy o przybycie.
W imieniu zarządu:
Prezes PTPOP

Anna Kaptacz

Członkowie Towarzystwa, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa prosimy o wystawienie pełnomocnictwa innemu członkowi Towarzystwa. Obecny na zebraniu członek Towarzystwa przedkłada pełnomocnictwo przed Walnym Zebraniem Komisji Mandatowej. Pełnomocnictwo gotowe do wydruku i wypełnienia można pobrać poniżej:

WZÓR PEŁNOMOCNICTWAIX JESIENNE WARSZTATY SZKOLENIOWE
DLA PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ

Pod Honorowym Patronatem Prezesa Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych:

Szanowni Państwo

Już po raz dziewiąty odbyło się spotkanie pielęgniarek opieki paliatywnej. Jesienne warsztaty szkoleniowe w dniach 1-3 października 2015 r., zorganizowało Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej wraz z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej mgr Izabelą Kaptacz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, a patronat medialny sprawował Magazyn Pielęgniarki i Położnej. W warsztatach uczestniczyło aż 150 pielęgniarek z całej Polski.

Program spotkania obejmował trzy sesje warsztatowe oraz panel dyskusyjny pod zagadkowym tytułem Co w trawie piszczy?. Pierwsza część warsztatów poświęcona była najnowszym doniesieniom i zaleceniom, dotyczącym rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną.

W drugiej części poprowadzono warsztaty, które zmobilizowały wszystkich uczestników do twórczej i żywej dyskusji, na temat oceny i monitorowania bólu przewlekłego oraz bólu przebijającego. Odegrano scenkę rodzajową, przedstawiając relację „pielęgniarka - pacjent” w trakcie wizyty domowej. Uczestnicy podzieleni na grupy, analizowali relację, w kategoriach: co widzę, co czuję i co myślę.

Trzecia część warsztatów dotyczyła aktualnych wyzwań i oczekiwań, jakie przed nami stoją. Omówiono szczegółowo projekty Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: recept, wystawianych przez pielęgniarki i położne, wykazu wyrobów medycznych, wykazu badań, które będą mogły być ordynowane i kontynuowane przez pielęgniarki i położne oraz wykazu substancji czynnych zawartych w lekach i środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystyki wybranych produktów leczniczych oraz listy refundacyjne. Przedstawione zostały najważniejsze aspekty i praktyczne wskazówki dla pielęgniarek, z punktu widzenia pielęgniarki - farmaceuty. Podsumowaniem tej części warsztatów była praca w grupach i niezwykle ożywiona dyskusja na temat plusów i minusów projektowanych zmian systemowych. Jako najważniejszą zaletę uczestnicy wskazali poprawę jakości opieki tj.: dostępność opieki, skrócenie czasu oczekiwania pacjenta, szerszy wybór i ułatwienie dostępu do leków, środków opatrunkowych i wyrobów medycznych oraz usankcjonowanie prawne samodzielności zawodowej pielęgniarek, zwiększające prestiż zawodu. Natomiast, jako wady wymieniono: zmniejszenie czasu bezpośrednio poświęcanego pacjentowi, dodatkowe obciążenie nowymi obowiązkami przy widocznym i odczuwanym braku kadr pielęgniarskich, konieczność edukacji, aktualizację danych o liście refundacyjnej oraz odpowiedzialność karno-finansową.

Moderatorzy panelu dyskusyjnego Co w trawie piszczy? - mgr Anna Kaptacz i mgr Izabela Kaptacz - poddały pod dyskusję najbardziej aktualne i istotne zagadnienia dla pielęgniarek opieki paliatywnej. Omówiono nowe kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej, założenia i oczekiwania środowiska w aspekcie projektów rozporządzeń receptowych oraz wymagania dotyczące e-dokumentacji. W tej części spotkania, została również przedstawiona relacja mgr Anny Kaptacz i Moniki Łęgowik (uczestniczek wizyty studyjnej w Portugalii), dotycząca doświadczeń w prowadzeniu pielęgniarskiej dokumentacji medycznej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w Portugalii. Mgr Izabela Kaptacz oraz mgr Bożena Łukaszek z Puław omówiły doniesienia z czternastego światowego Kongresu European Associacion for Paliative Care EAPC, który odbył się w dniach 8-10 maja 2015 r. w Kopenhadze.

W ostatnim dniu warsztatów, niezwykle zaciekawiła wszystkich i zmusiła do przemyśleń prezentacja dr Barbary Sikory. Uczestnicy mieli okazje zapoznać się z wynikami, przeprowadzonych ostatnio niemal w całym kraju badań, dotyczących Nowej jakość opieki paliatywno – hospicyjnej w opinii opiekunów formalnych i nieformalnych.

IX Jesienne Warsztaty Szkoleniowe dla Pielęgniarek Opieki Paliatywnej zakończyły się podsumowaniem najważniejszych problemów oraz wypracowaniem wśród uczestników pozytywnego nastawienia do nowych wymagań, które mimo obaw i wątpliwości są konieczne i służyć będą poprawie jakości opieki nad pacjentami. Uczestnicy Warsztatów korzystali również z uroków Złotego Potoku oraz niezwykłych krajobrazów Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Nie zabrakło też czasu na integrację - podczas uroczystej kolacji był czas na zabawę, dyskusję oraz wymianę doświadczeń z różnych ośrodków opieki paliatywno – hospicyjnych.

Udział w IX Jesiennych Warsztatach Szkoleniowych dla Pielęgniarek Opieki Paliatywnej to ważne doświadczenie naukowe, zawodowe oraz kulturalno – towarzyskie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za aktywny i twórczy udział w pracy warsztatowej, prelegentom za chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz patronom za wsparcie finansowe naszego spotkania.

Anna Kaptacz, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
i Izabela Kaptacz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

ZDJĘCIA


zapraszają na
IX JESIENNE WARSZTATY SZKOLENIOWE
DLA PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ
które odbędą się w dniach 1-3 października 2015r.
(czwartek - sobota)
w Złotym Potoku k. Częstochowy.

Pod Honorowym Patronatem Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Komitet naukowy: Komitet organizacyjny:
mgr Izabela Kaptacz
mgr Anna Kaptacz
mgr Agnieszka Kwiecińska
mgr Bożena Łukaszek
mgr Teresa Kocbach
mgr Izabela Kaptacz
Anna Kaptacz
Beata Gradoń
Anna Szwej
Marta Kachel

PROGRAM IX JESIENNYCH WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

PANEL DYSKUSYJNY: „CO W TRAWIE PISZCZY”

Moderatorzy: Anna Kaptacz, Izabela Kaptacz

1. Nowe kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej, projekty rozporządzeń receptowych
2. Wyzwania jakie przed nami stoją w e-dokumentacji – doświadczenia własne - Teresa Kocbach / Olsztyn
3. Doświadczenia w prowadzeniu pielęgniarskiej dokumentacji medycznej z wykorzystaniem Międzynarodowej Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w Portugalii – Anna Kaptacz, Monika Łęgowik/ Częstochowa
4. Doniesienia z czternastego światowego Kongresu European Associacion for Palliative Care EAPC – Izabela Kaptacz / Częstochowa, Bożena Łukaszek / Puławy
5. EACH Poland Network czyli nowość w nauczaniu komunikacji klinicznej w Polsce – Agnieszka Kwiecińska / Kraków
6. Nowa jakość opieki paliatywno- hospicyjnej w opinii opiekunów formalnych i nieformalnych – Barbara Sikora / Skierniewice

Na zakończenie warsztatów podsumowanie dyskusji omówienie najważniejszych problemów i wypracowanie strategii działania(sobota 3.10.2015r.).

Miejsce:

Hotel Kmicic, Złoty Potok , ul Mjr. Wrzoska 35, 42-253 Janów,
http://www.hotel-kmicic.pl

Warunki zgłoszenia:

Warunkiem udziału w warsztatach w dniach 1-3.10.2015r. jest wypełnienie i przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail: biuro@ptpop.pl lub fax 34 3605491 z dopiskiem: „WARSZTATY 2015”

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa mija 15 września 2015r.
Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji po 15.09.2015r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

Opłaty za warsztaty:

• 280 zł dla członków PTPOP, opłacających regularnie składki członkowskie;
• 330 zł dla pozostałych uczestników,

Opłata obejmuje:

Udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, 2 noclegi z posiłkami zgodnie z programem, serwis kawowy podczas warsztatów, certyfikat, zwiedzanie okolicznych atrakcji przyrody i zabytków w zależności od pogody.

Wpłaty za uczestnictwo należy wnieść na konto:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a,

PeKaO SA 62 1240 1213 1111 0010 1277 1960

z dopiskiem: „WARSZTATY 2015” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Patronat medialny:Patron w edukacji:SEKRETARIAT WARSZTATÓW:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
42-202 Częstochowa ul. Krakowska 45a, tel./fax.: (34) 3605537 lub 3605491
e-mail: biuro@ptpop.pl , www.ptpop.pl
Kontakt : Beata Gradoń tel.501 04 66 57, Marta Kachel tel.514 600 220

FORMULARZ ZGŁOSZENIASzanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach "Wyzwania i dylematy w opiece nad cierpiącym pacjentem".
Warsztaty odbędą się:


7 października 2015 w Kielcach (Hotel Best Western) oraz

8 października 2015 w Poznaniu (Hotel Mercure)

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz rejestracyjny na stronie.

Link do formularza rejestracyjnego:
http://www.uzk.com.pl/paliacja/form.paliacja.php

Więcej informacji pod linkiem:
http://www.uzk.com.pl/paliacja/index.htm

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Międzynarodowa konferencja dydaktyczno - szkoleniowa Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych.
11-12 września 2015 r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w międzynarodowej konferencji dydaktyczno -szkoleniowej Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych.
90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie organizowanej w dniach 11-12 września 2015r. przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Połoznych oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim. Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej:
kontakt: pielegniarstwo2015@cm-uj.krakow.pl