Historia - Gdańsk


Fotografie ze spotkania w gdańsku sierpień 2010r.