Historia - Konferencja czerwiec 2010


Fotografie z IV Konferencji Naukowej PTPOPiH. Poznań, 18-20 czerwca 2010r.

Rejestracja uczestników. Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. dr h. c. n. med. Jacka Łuczaka Uczestnicy konferencji. W pierwszym rzędzie zaproszeni goście, którzy objęli Patronatem Honorowym konferencje, oraz zaproszeni goście z Rosji
W imieniu współorganizatora konferencji Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu przy mównicy dr n. med. Szczepan Cofta Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gondeckiego, który objął Patronatem Honorowym konferencje reprezentował ks. dr Adam Sikora W otwarciu uczestniczył prof. dr hab. dr h. c. Andrzej Legocki
Zaroszenie przyjęła i głos zabrała Pielęgniarka Naczelna Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu mgr Dorota Liczbańska Konferencja została objęta Patronatem Honorowym również przez dyrektora NFZ oddziału Wielkopolskiego Zbigniewę Nowodworską (przy mównicy) Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu reprezentował prorektor prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
Wladimir Tkaczew, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej powitał zaproszonych gości z Rosji Swoją obecnością zaszczyciła konferencje dr n. med. Anna Jakrzewska – Sawińska. (przy mównicy) Przy otwarciu konferencji nie mogło zabraknąć Prezes PTPOPiH mgr Anny Kaptacz
Uhonorowanie przyjaciół Hospicjum Palium przez prof. dr hab. dr h. c. n. med. Jacka Łuczaka. Uhonorowanie przyjaciół PTPOPiH. Wykład prof. dr hab. n. med. Krystyny de Walden – Gałuszko.
Wykład O. Karola Meissnera. Sytuacje Opieki Paliatywnej w Polsce przedstawiła Konsultant Krajowy dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz. Sytuację Opieki Paliatywnej w Polsce przedstawiła Konsultant Krajowy dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz.
W imieniu Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego głos zabrała Urszula Pruszyńska. Barbara Lorynowicz reżyser filmu „ Świat Matki Teresy” Mgr Dorota Kilańska przedstawiająca możliwości wprowadzenia ICNP (R) do praktyki pielęgniarskiej.
Mgr Katarzyna Stachnik mówi o „Lęku przed śmiercią”. O. Karol Meissner zabiera głos w dyskusji. Dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan z rozważaniami „Czy lekarz i pielęgniarka mogą być przyjaciółmi“.
Koncert „Perły Muzyczne z Solnej”. Młodzi artyści. Spotkanie dyskusyjne.
Zwiedzanie Poznania. Zwiedzanie Poznania. Poznań z przewodnikiem.
Spotkanie w kuluarach. To już jest koniec.