Strona główna Konsultanta


Aktualny wykaz Konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa znajduje się w pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-w-dziedzinach-pielegniarstwa-i-poloznictwa

Wykaz Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej (stan na 29.10.2020r.):

Dodano 04.12.2020


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami podejmowania działań mających na celu zmniejszenie możliwości transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 zaleca się aby personel medyczny zapoznawała się z zalecaniami procedurami postępowania w związku zagrożeniem epidemią CoViD-2019.

Na stronie internetowej http://www.gov.pl/rpp oraz mediach społecznościowych publikowane są ważne informacje w kontekście obecnego zagrożenia epidemicznego.

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia znajdują się pod adresami:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Dodano 16.03.2020


Konsultanci w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

 

Wykaz konsultantów
Dodano 07.03.2018


Rekomendacja nr 1/2013 z dnia 11 września 2013r.
Rady ds. e-zdrowia w pielęgniarstwie i Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Dodano 07.10.2015


Stanowisko konsultantów Krajowych w dziedzinie: Pielęgniarstwa Onkologicznego, Pielęgniarstwa przewlekle Chorych o Niepełnosprawnych, Pielęgniarstwa Rodzinnego, Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, w sprawie stosowania Klasyfikacji ICNP w praktyce klinicznej

Dodano 07.10.2015


Katalog Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP

Dodano 07.10.2015


Podejmowane działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w 2014 roku.

Dodano 06.10.2015Dodano 09.05.2014


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.

Dodano 20.03.2014


INFORMACJA w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

 

Zobacz dokument
Dodano 14.07.2013


Nowe dokumenty w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

Zobacz projekt
Dodano 14.07.2013


Nowe dokumenty w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne...

 

Zobacz dokument
Dodano 08.09.2012


Sprawa projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. Ciąg dalszy...

 

Zobacz dokument
Dodano 22.08.2012


Zapraszam na Jesienne Warsztaty Szkoleniowe dla Pielęgniarek Opieki Paliatywnej, które odbędą się w dniach 14-16 października 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej.

 

Pobierz informacje i kartę zgłoszenia
Dodano 08.08.2012


Prośba o przesłanie uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, który ukazał się na stronie Ministerstwa Zdrowia 1.08.2012r.

 

Zobacz projekt


Stanowisko do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

 

Dokument 1 Dokument 2


Zadania pielęgniarki opieki paliatywnej i hospicyjnej


Stanowisko w sprawie pozostawienia w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne odrębnej specjalizacji z pielęgniarstwa opieki paliatywnej


 

 

Szanowna Pani mgr Izabela Kaptacz!

W imieniu członków Towarzystwa i Zarządu Głównego składamy Pani gratulacje z okazji
wyboru na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.
Z okazji wyboru życzymy Pani wielu osiągnięć i dalszgo rozwoju w dziedzinie pielęgniarstwa.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny PTPOP 

Konsultant Krajowy Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

mgr Izabela Kaptacz

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, magister pedagogiki, uczestniczyła w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy psychologicznej pacjentom i ich rodzinom, etyki, opieki długoterminowej, leczenia ran przewlekłych, badania fizykalnego, zarządzania w ochronie zdrowia.

0d 1995 roku związana ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jako wolontariuszka, pielęgniarka, pielęgniarka przełożona. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie. Oddana idei hospicyjnej i ludziom chorym na przewlekłe, nie poddające się leczeniu choroby, głównie nowotworowe oraz ich rodzinom i osobom osieroconym.

Z niezwykłą siłą i wewnętrzną motywacją podejmuje inicjatywy społeczne w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Od 1998 roku decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w zarządzie, a od 2002 roku pełni funkcję sekretarza zarządu, włączając się w działania i kampanie mające na celu przybliżanie społeczności idei opieki hospicyjnej.

W roku 2000 wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów z chorobami przewlekłymi, zorganizowała przy Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zespół pielęgniarski jako Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej, opiekujący się miesięcznie średnio 80 pacjentami w ich środowisku rodzinnym świadcząc pielęgniarską opiekę długoterminową.

Od lat bierze aktywny udział w kształceniu podyplomowym pielęgniarek podczas kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, pielęgniarstwa rodzinnego, leczenia ran oraz szkoleń z opieki hospicyjnej dla wolontariuszy. Od szesnastu lat członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Konferencji Naukowych o tematyce opieki paliatywnej i hospicyjnej w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w tym również prowadzenie warsztatów i prelekcji.

Działalność społeczną realizuje również włączając się w ogólnopolskie działania mając na celu poprawę sytuację ludzi chorujących na przewlekłe, nie poddające się leczeniu choroby, głównie nowotworowe oraz dbałość o dobrą jakość opieki pielęgniarskiej w:

• Forum Hospicjów Polskich pełniąc funkcję sekretarza,
• Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Opieki Paliatywnej -członek zarządu,
• Stowarzyszeniu Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej pełniąc funkcję skarbnika zarządu, obecnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej,
• Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim.

Swoją aktywność społeczną od 1999 r. angażuje również na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie pełniąc funkcję pełnomocnika, a od 2007r. będąc członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Aktywnie podejmuje działania również w Komisji Prawa i Legislacji i Zespole Opieki Długoterminowej i Paliatywnej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Laureatka III Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia w 2008 roku za wybitna i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Żona, matka dwójki dzieci, chętnie pomagająca w potrzebie innym potrzebującym na wszystkich płaszczyznach życia zawodowego i społecznego.