Koronawirus


Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie ostatniego pożegnania z członkiem rodziny przebywającym w szpitalu
25.05.2020

„Ochrona zdrowia w czasie epidemii” - stan rozwoju i przewidywania odnośnie II fali koronawirusa - rekomendacje Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
13.07.2020


Zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych

Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń


Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19


Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych (MZ, GIS z dnia 26.03.2020r.)


Kilka informacji o maseczkach


Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę


Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice


Algorytm postępowania przy zakładaniu i zdejmowaniu środków ochrony indywidualnej (ŚOI) - Kombinezon jednoczęściowy


Wytyczne postępowania dla opieki paliatywnej domowej i ambulatoryjnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Pobierz
Zalecenia dla Zespołu domowej opieki paliatywnej / Hospicjum Domowego


Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 Warszawa, 22.03.2020 r.


Przygotowane wspólne stanowisko:

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla Zespołu domowej opieki paliatywnej/Hospicjum Domowego
Aktualizacja z dnia 23.03.2020 r.
(Dokument przesłany do akceptacji do MZ i GIS dnia 24.03.2020)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 16 marca 2020 r.

16 marca 2020r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dopuszczając realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile ten sposób postępowania nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz zwiększając grupę lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń.

Pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


Komunikat Prezesa NFZ dot. realizacji i rozliczania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń


Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


Zalecenia WHO -
Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID 19

Ulotka Rzecznika Prawa Pacjenta


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 27.02.2020 r.


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 20.03.2020


Wytyczne GIS - DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 (definicja z dnia 22.03.2020)


Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności. 19.03.2020


Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).


ALGORYTM POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA COVID-19 wersja 20.03.2020 r., Ministerstwo Zdrowia


Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r. Eur J Transl Clin Med 2020;3(Suppl.1):5-10


ECDC - zalecenia dotyczące postępowania z osobami, które miały kontakt z zakażonymi wirusem powodującym COVID-19. z dnia 28.02.2020


Wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące racjonalnego używania środków ochrony indywidualnej przed COVID-19 z dn. 24.03.2020