Historia - Olsztyn


Fotografie ze spotkania w Olsztynie w kwietniu 2012 r.