Historia - Ossa


Fotografie ze spotkania w Ossie w październiku 2012r.