Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

1 sty 2024

mgr Izabela Kaptacz

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, magister pedagogiki, uczestniczyła w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy psychologicznej pacjentom i ich rodzinom, etyki, opieki długoterminowej, leczenia ran przewlekłych, badania fizykalnego, zarządzania w ochronie zdrowia.

0d 1995 roku związana ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jako wolontariuszka, pielęgniarka, pielęgniarka przełożona. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie. Oddana idei hospicyjnej i ludziom chorym na przewlekłe, nie poddające się leczeniu choroby, głównie nowotworowe oraz ich rodzinom i osobom osieroconym.

Z niezwykłą siłą i wewnętrzną motywacją podejmuje inicjatywy społeczne w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Od 1998 roku decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w zarządzie, a od 2002 roku pełni funkcję sekretarza zarządu, włączając się w działania i kampanie mające na celu przybliżanie społeczności idei opieki hospicyjnej.

W roku 2000 wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów z chorobami przewlekłymi, zorganizowała przy Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zespół pielęgniarski jako Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej, opiekujący się miesięcznie średnio 80 pacjentami w ich środowisku rodzinnym świadcząc pielęgniarską opiekę długoterminową.

Od lat bierze aktywny udział w kształceniu podyplomowym pielęgniarek podczas kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, pielęgniarstwa rodzinnego, leczenia ran oraz szkoleń z opieki hospicyjnej dla wolontariuszy. Od szesnastu lat członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Konferencji Naukowych o tematyce opieki paliatywnej i hospicyjnej w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w tym również prowadzenie warsztatów i prelekcji.

Działalność społeczną realizuje również włączając się w ogólnopolskie działania mając na celu poprawę sytuację ludzi chorujących na przewlekłe, nie poddające się leczeniu choroby, głównie nowotworowe oraz dbałość o dobrą jakość opieki pielęgniarskiej w:

• Forum Hospicjów Polskich pełniąc funkcję sekretarza,
• Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Opieki Paliatywnej -członek zarządu,
• Stowarzyszeniu Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej pełniąc funkcję skarbnika zarządu, obecnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej,
• Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim.

Swoją aktywność społeczną od 1999 r. angażuje również na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie pełniąc funkcję pełnomocnika, a od 2007r. będąc członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Aktywnie podejmuje działania również w Komisji Prawa i Legislacji i Zespole Opieki Długoterminowej i Paliatywnej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Laureatka III Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia w 2008 roku za wybitna i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Żona, matka dwójki dzieci, chętnie pomagająca w potrzebie innym potrzebującym na wszystkich płaszczyznach życia zawodowego i społecznego.

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności:

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności:

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności: