Aktualności


VIII JESIENNE WARSZTATY PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ W GRABINACH K/ TARNOWA
9-10 października 2014 r.

W dniach 9-10.10.2014r. w Grabinach k/Tarnowa odbyły się VIII Jesienne Warsztaty Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zorganizowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Warsztaty otworzyła prezes mgr Anna Kaptacz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Następnie głos zabrała mgr Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej witając liczne grono pielęgniarek obecnych na warsztatach.

W części pierwszej warsztatów pt:”Rola pielęgniarki w diagnozowaniu i monitorowaniu bólu przewlekłego i przebijającego" warsztat poprowadziła mgr Izabela Kaptacz.

Następny warsztat pt:”Zagadnienia prawne- w świetle aktualnych i projektowanych aktów prawnych istotnych w opiece paliatywnej”mecenas Krzysztof Socha

Kolejny warsztat pt: „Aktualne wyzwania w pielęgniarskiej opiece paliatywnej XXI wieku” poprowadziła mgr Anna Kaptacz

W drugiej części pierwszy warsztat pt: „Podawanie leków oraz płynów droga doustną” mgr Anna Białoń Janusz


Drugi warsztat pt:” Najczęstsze stany naglące u pacjentów w opiece paliatywnej (zespół rozpadu guza, zespół ucisku rdzenia, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, zespół żyły głównej górnej, ucisk na tchawicę lub na duże oskrzela, ostra zatorowość płucna, hiperkalcemia, przełom neuropeniczny, uszkodzenie szpiku kostnego- mielosupresja” mgr Wiesława Piotrowska

Wśród uczestników warsztatów dominowały pielęgniarki zatrudnione w zespołach paliatywnych i hospicjach. Pielęgniarki miały możliwość aktywnego uczestnictwa , polemizowania i wymiany doświadczeń z praktycznego punktu widzenia.