Historia

Historia

1 sty 2024

Historia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej sięga 28 stycznia 2006 roku, gdy zostało założone na Jasnej Górze podczas X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Wówczas określono cele statutowe, misję oraz uchwalono statut Towarzystwa, a także wybrano pierwszy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Początkowy Zarząd liczył dziesięć osób, na czele z Anną Kaptacz jako Prezesem, Elżbietą Rutą i Teresą Kocbach jako Wiceprezesami, Katarzyną Mikołajczyk jako Sekretarzem, Agnieszką Urbańską jako Skarbnikiem, oraz członkami: Elżbietą Skowrońską, Mariolą Konecką, Agnieszką Kwiecińską, Wiesławą Piotrowską i Marią Popieluch. Komisję Rewizyjną tworzyli: Marianna Nadziejko, Bogusława Kolasa oraz Liliana Chucherko.

Już w czerwcu 2007 roku odbyły się pierwsze warsztaty na temat "Zespołu Wypalenia Zawodowego" w Olsztynie koło Częstochowy. W kolejnych latach regularnie organizowane były jesienne warsztaty dla pielęgniarek opieki paliatywnej oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Towarzystwo było i nadal jest współorganizatorem Jasnogórskich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, które odbywają się corocznie w styczniu, równolegle do pielgrzymki hospicjantów na Jasną Górę.

W 2008 roku podjęto starania o powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarskiej opieki paliatywnej, co zaowocowało pozytywnym rezultatem w grudniu 2011 roku, kiedy to powołano konsultanta krajowego – dr Izabelę Kaptacz.

Towarzystwo aktywnie uczestniczyło w negocjacjach nad standardami opieki paliatywnej w Ministerstwie Zdrowia, reprezentowane przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

W 2009 roku uruchomiono stronę internetową www.ptpop.pl, a we wrześniu tego samego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Forum Hospicjów Polskich oraz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, mające na celu współpracę organizacji pozarządowych w dziedzinie opieki paliatywnej w Polsce.

Towarzystwo wzięło udział w tłumaczeniu i opracowaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej – Kategorii ICNP, z zakresu opieki paliatywnej, ponosząc koszty tłumaczenia i druku.

Prowadzone są intensywne konsultacje i zgłaszane poprawki do zarządzeń i rozporządzeń dotyczących opieki paliatywnej, a także uczestniczy się w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do specjalizacji pielęgniarskiej opieki paliatywnej, opieki długoterminowej i geriatrycznej.

Zarząd stale monitoruje akty prawne dotyczące opieki paliatywnej i zgłasza swoje uwagi i poprawki. Organizuje również ogólnopolskie akcje edukacyjne i promujące zasady opieki paliatywnej poprzez konferencje i szkolenia w różnych miastach Polski, skierowane głównie do pielęgniarek. Ponadto, Towarzystwo obejmuje patronatami konferencje o tematyce opieki paliatywnej odbywające się na terenie Polski.

W latach 2022–2023 Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, reprezentowane przez Prezesa mgr Annę Kaptacz oraz Członka dr Bożenę Zgierską, uczestniczyło w pracach zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, powołanego przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Waldemara Kraskę.

Dzięki porozumieniu z firmą farmaceutyczną Takeda Polska sp. z o.o. dotyczącego wsparcia finansowego w charakterze partnera w edukacji i propagowaniu zasad opieki paliatywnej w Polsce, zawartego 15 listopada 2016 roku, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej realizuje projekty szkoleniowo-naukowe.

Towarzystwo wydaje również własny biuletyn informacyjny i zabiega o zwiększenie kompetencji pielęgniarek opieki paliatywnej, szerząc ideę pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz podejmując działania związane z afirmacją zawodu pielęgniarki i jej roli w opiece nad pacjentami opieki paliatywnej. Dokładniejsza historia jest dostępna w biuletynie, który można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności:

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności:

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności: