Inicjatywa dotycząca stwierdzania zgonów przez pielęgniarki w opiece paliatywnej

Inicjatywa dotycząca stwierdzania zgonów przez pielęgniarki w opiece paliatywnej

1 sty 2022

W odpowiedzi na głosy środowiska pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne w jednostkach opieki paliatywnej i hospicyjnej, dr n. o zdr. Izabela Kaptacz, Konsultant Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej podjęła inicjatywę zgłoszenia do Ministra Zdrowia w zakresie poszerzenia grona uprawnionych do dokonywania oględzin, stwierdzenia zgonu i wystawiania karty zgonu o pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. 2 lipca 2022 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, po odbytej dyskusji podjęto stanowisko w tej sprawie (przy 90 % poparciu). Stanowisko zostało przedstawione Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz Ministrowi Zdrowia. Nadanie kompetencji analogicznej do lekarskiej i włączenie pielęgniarek do grupy osób z uprawnieniami do stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu jest odpowiedzią na dynamiczną sytuację i potrzeby społeczne oraz zmieniającą się rolę pielęgniarek w opiece nad nieuleczalnie chorymi, którzy byli objęci opieką zespołu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Propozycja nadania nowego uprawnienia dla pielęgniarek jest odpowiedzią na potrzeby rodzin pacjentów, ale przede wszystkim na głosy pielęgniarek widzących możliwość kompetencyjną oraz świadomych odpowiedzialności. Nadanie uprawnień pielęgniarkom w tym zakresie powinno być poprzedzone wdrożeniem kształcenia uzupełniającego, szczególnie w zakresie formalnym i prawnym wystawiania karty zgonu. Włączenie pielęgniarek do grona osób mających uprawnienia do stwierdzania zgonu i wstawiania karty zgony, analogicznie jak możliwość ordynacji wyrobów leczniczych i wystawiania recept przez pielęgniarki, wskazuje na dynamiczny rozwój zawodowy jaki został poczyniony w ostatnich latach, a jednocześnie daje możliwość wyboru i nie podejmowania uprawnień, kiedy pielęgniarka nie jest przygotowana do ich stosowania.

Pismo/wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej skierowane do Ministra Zdrowia:

Wniosek Konsultanta Krajowego

Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PTPOP:

Stanowisko PTPOP 02.07.2022

Wypowiedź Prezes NRPiP:

https://nipip.pl/czy-pielegniarki-w-opiece-paliatywnej-uzyskaja-prawo-orzekania-o-zgonie/

Artykuł w Rynku Zdrowia:

https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Pielegniarki-beda-stwierdzac-zgon-Jest-wniosek-o-rozpoczecie-prac-nad-rozszerzeniem-uprawnien,234371,2.html

Wszelkie Państwa propozycje proszę przesyłać na adres: biuro@ptpop.pl


mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności:

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności:

Kontakt:

42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 45A
tel./fax. (0-34) 360-54-91
e-mail: biuro@ptpop.pl

Dane:

Regon: 240507227
NIP: 9492023269
KRS: 0000265994
Bank PEKAO SA: 62124012131111001012771960

Newsletter:

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze aktualności: